logo1

Portal za slepe in slabovidne | Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd   T: 02 872 35 60   F: 02 872 35 74   E: obcina@dravograd.si

Zdravstveno varstvo

Za preventivno in kurativno osnovno zdravstveno varstvo skrbi javni zavod Zdravstveni dom Dravograd, tako na splošnem področju kot na področju zobozdravstva. Posebnost dravograjskega zdravstvenega doma je delovanje Šole za zdravo življenje in skladne medsebojne odnose, ki je v pomoč ljudem z najrazličnejšimi stiskami in prenekaterimi odvisnostmi. Zasebne ambulante na področju zdravstva delujejo tudi v prostorih Zdravstvenega domaDravograd in v sklopu Centra Traberg.

Socialno varstvo

Storitve socialnega varstva v Dravogradu izvajata predvsem Center za socialno delo Dravograd in Koroški dom starostnikov Črneče, ob teh pa še Dom sv. Emev Šentjanžu z oskrbo za starejše ljudi ter Bivalna skupnost Centra Sonček v Dravogradu s programom celovite oskrbe za osebe s cerebralno paralizo. Center za socialno delo zagotavlja različne oblike osebne ali družinske pomoči za vse občane, ki potrebujejo socialno pomoč. Socialno-varstveni zavod Koroški dom starostnikov Črneče omogoča dejavno in kvalitetno bivanje v Domu s tremi oddelki, sodobnim bivalnim standardom, zdravstveno-negovalno službo, terapevtskimi, socialnimi in interesnimi dejavnostmi, ob strokovnem delu pa velik poudarek namenjajo negovanju medsebojnih odnosov. K zagotavljanju socialne varnosti prispeva tudi Urad za delo, ki je izpostava Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, z zagotavljanjem pomoči posameznikom pri vključevanju na trg dela in z izvajanjem programov aktivne politike zaposlovanja, ki vsebuje ukrepe za brezposelne osebe in za delodajalce.

Go to top