logo1

Portal za slepe in slabovidne | Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd   T: 02 872 35 60   F: 02 872 35 74   E: obcina@dravograd.si

Vloga lokalne samouprave v Sloveniji je njen prispevek h kakovostnejšemu življenju ljudi v lokalnih skupnostih, k večjemu soodločanju ljudi, pa tudi k novim oblikam in pristopom k udeležbi civilne družbe na lokalni ravni. Občina Dravograd je institucija lokalne samouprave, ki opravlja lokalne zadeve javnega pomena in nekatere državne naloge. Občinski svet Občine Dravograd v tem mandatu sestavlja osemnajst svetnikov, ki predstavljajo različne politične stranke, županja in nadzorni odbor.

Znotraj svoje teritorialne organiziranosti se v okviru občine združuje štiriindvajset naselij v pet krajevnih skupnosti:
Črneče, Dravograd, Libeliče, Šentjanž pri Dravogradu, Trbonje. Skupaj z vsemi dvanajstimi občinami na Koroškem pa se dravograjska občina povezuje v Svet Koroške regije, ki ima pokrajinski značaj.

V upravni stavbi Občine Dravograd se upravne službe nahajajo od leta 1937, ko je bila stavba iz nekdanjega hotela Korotan preurejena v sedež sreza Dravograd, kasneje (po drugi svetovni vojni) v sedež okraja in nato v sedež občine.
 
Go to top