logo1

Portal za slepe in slabovidne | Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd   T: 02 872 35 60   F: 02 872 35 74   E: obcina@dravograd.si

Medobčinski inšpektorat Koroške je organ skupne občinske uprave desetih koroških občin in je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške (Uradni list RS, št. 69/2009).

Inšpektorat opravlja upravne in strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in sicer naloge občinske inšpekcije. Inšpekcijski nadzor izvršujejo inšpektorice in inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Uradne ure MIK

Ponedeljek

09.00 - 11.00

Torek

Ni uradnih ur

Sreda

09.00 - 11.00

Četrtek

Ni uradnih ur

Petek

Ni uradnih ur

Go to top