logo1

Portal za slepe in slabovidne | Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd   T: 02 872 35 60   F: 02 872 35 74   E: obcina@dravograd.si

Občina Dravograd je sprejela Celostno prometno strategijo (v nadaljevanju CPS), s katero želi postati stečišče zdrave mobilnosti.

CPS je strateški dokument, ki so ga pripravili zunanji sodelavci iz Univerze v Mariboru, Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, v sodelovanju s kolegi iz podjetja ZEU d.o.o. iz Murske Sobote.

Občina Dravograd se spopada z nekaterimi ekonomskimi in socialnimi izzivi, kjer lahko promet in mobilnost odločilno prispevata k rešitvam. Njena lega na nekoliko odmaknjenem sotočju treh rek je priložnost za turistični razvoj, a hkrati grožnja, da bo ostal gospodarstvu prezakotno in prebivalcem neprijazno tranzitno območje. Občina se tega zaveda in želi s sprejetjem in izvajanjem Celostne prometne strategije Občine Dravograd izkoristiti priložnosti in se izogniti pastem čezmerne motorizacije.

V procesu priprave tega dokumenta so bile izvedene številne javne razprave, delavnice in ankete, ki so vodile k izdelavi akcijskega načrta. Ta temelji na načelih trajnostnega razvoja, torej izhaja iz človeka, iz njegovih tegob in pričakovanj. Ni presenečenje, da občani na prvo mesto postavljajo varnost otrok, pešcev in invalidov ter se strinjajo, da je treba načrtovanje prometa prilagoditi predvsem njim. Uresničevanje teh prioritet pa v veliki meri blokira motorni – predvsem tovorni – promet. Kako vseeno – ob zavedanju, da je izvedba izgradnje daljinske hitre ceste, ki bi obvozila jedra naselij, v realnosti odmaknjena v nedoločljivo prihodnost – v stisnjeni dolini nekako shajati, je pravi izziv tega dokumenta.

Na podlagi te strategije želi občina predvsem zagotoviti visoko raven prometne varnosti in zmanjšati število prometnih nesreč ter njihovih posledic, zmanjšati odvisnost od avtomobila ter povečati deleža okolju prijaznih načinov potovanj, skratka postati občina s prometno ureditvijo, s katero so občani zadovoljni.

CPS predvideva 5 ključnih področij ukrepanja, imenovanih stebri: trajnostno načrtovanje mobilnosti, celovita promocija pešačenja, celovita promocija kolesarjenja, javnega potniškega prevoza in izboljšanja cestnega prometa. Za vsako od navedenih področij je bil oblikovan akcijski načrt do leta 2022, ki predstavlja osnovo za delovanje občinskih organov na področju trajnostne mobilnosti v prihodnje.

Sprejeta Celostna prometna strategija Občine Dravograd je dokument, ki ga je potrebno sprotno preverjati, usklajevati in prilagajati realnim okoliščinam v občini. Prvo revizijo dokumenta je pričakovati po poteku 2 let (torej v letu 2020), prenova dokumenta pa se pričakuje po poteku 5 let od sprejema strategije.

Uradne ure

Ponedeljek

08.00 - 14.00

Torek

Ni uradnih ur

Sreda

08.00 - 12.00
14.00 - 16.00

Četrtek

Ni uradnih ur

Petek

08.00 - 12.00

Go to top