logo1

Portal za slepe in slabovidne | Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd   T: 02 872 35 60   F: 02 872 35 74   E: obcina@dravograd.si

panorama2Dravograd je geografsko središče Koroške, ki leži na stičišču dolin treh rek: Drave, Meže in Mislinje, na SV delu Slovenije, ob meji z Avstrijo. Obdajajo ga gozdno bogata hribovja Strojne na zahodu, Kozjaka na severu in Pohorja na jugu. Košenjak je najvišji vrh občine in Kozjaka in meri 1522 m nadmorske višine.

 

 

 

 

kosenjakPovršina občine meri 105 km2. Tu živi 8863 prebivalcev, največje naselje je Dravograd, kjer živi 3414 prebivalcev, sicer pa je štiriindvajset naselij zaokroženih v območja krajevnih skupnosti Dravograd, Črneče, Libeliče, Šentjanž pri Dravogradu in Trbonje. Dravograd je srednje velika občina, ena med dvanajstimi v Koroški pokrajini.

 

 

 

bukovjeDrava deli Dravograd na dva bregova, povezana z mostovi in hidroelektrarno. Prometnice povezujejo glavne tranzitne smeri proti Mariboru, Velenju, Avstriji, Ravnam na Koroškem in Libeličam. Cestne in železniške povezave dopolnjuje tudi mednarodna kolesarska pot ob Dravi, ki poteka v občini od mejnega prehoda Vič, skozi Dravograd in preko Drave skozi Bukovje v Trbonje. Prometno križišče cestnih in železniških ter nekdanjih vodnih poti, obmejna lega in naravne danosti so vse od nastanka Dravograda v 12. stoletju vplivali na njegov gospodarski in družbeni razvoj.

 

 dravapZaradi tranzitnega značaja sta tu od nekdaj cveteli trgovina in obrt, kateri se je kasneje pridružila industrija, ki strnjena v ekonomski coni ob sotočju rek Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu ne posega v naravno dediščino prostora.

 

 

 trgDravograd s starim mestnim jedrom je upravno, kulturno in gospodarsko središče občine. Trg Dravograd je eden najstarejših v Sloveniji, listinsko izpričan že leta 1185 kot trg Traberch, ki je bil v srednjem veku največji in najpomembnejši trg Dravske doline. Podoba trga z razvalinami starega gradu nad trgom je še danes takšna, vendar izgublja nekdanjo živahnost in urejenost, saj se žal tudi v Dravogradu pojavlja problem zapuščenosti trških jeder. V trgu so značilne sklenjene arhitekturno zanimive hiše, v katerih so nekdaj tržani na vrhu bivali, v spodnjem delu pa so imeli trgovine, gostilne in obrtne delavnice. Na sprehodu skozi trg se lahko ustaviš in posediš v katerem izmed gostinskih lokalov, urediš bančne zadeve, izbereš cvetje, ki ga ponujajo številne cvetličarne, si ogledaš kakšno razstavo ali prireditev v impresivnem ambientu romanske cerkvice sv. Vida, v razstavnih prostorih info-točke ali v prostorih osnovne šole, najdeš kaj modnega v kateri od manjših trgovin z oblačili ali obutvijo. Ponudbo storitvenih dejavnosti zasebnega in javnega sektorja dopolnjujeta dva centra na obeh straneh Drave: Poslovno-športni center Traberg s hotelom na obrobju trga in Trgovsko-poslovni center Meža z avtobusno in železniško postajo v bližini.

sv_vidZ namenom zagotavljanja osnovnih potreb širšega javnega pomena so v občini ustanovljeni javni zavodi, ki izvajajo dejavnosti: osnovno šolstvo, otroško varstvo, zdravstvo, socialno varstvo, komunalne storitve, razvoj kulture in športa, knjižnica.

Druge službe javnega sektorja delujejo kot samostojne organizacijske enote ministrstev ali kot javne strokovne službe, ki jih je ustanovila država: upravna enota, policija, obramba, davčna služba, carinarnica, urad za delo, regijske inšpekcijske službe, dom starostnikov, kmetijska svetovalna služba, zavod za gozdove, s svojimi pristojnostmi pokrivata območje Dravograda tudi mariborska zavoda za varovanje narave in varovanje kulturno-zgodovinske dediščine.

Občina je soustanoviteljica nekaterih regijskih institucij, ki skrbijo za družben razvoj na Koroškem: regionalne razvojne agencije, lekarn, zdravstveno reševalnega centra, višje in visokošolskega središča, galerije likovnih umetnosti, pokrajinskega muzeja.

muzejskazbirkaDanosti prostora in obmejna lega Dravograda vplivajo na gospodarske dejavnosti, ki so povezane z značilnostmi pokrajine in tradicijo življenja. Prevladujoče gospodarske panoge v občini so gradbeništvo, prevozništvo in transportne storitve, kovinsko in lesno predelovalne dejavnosti ter trgovina in gostinstvo.

Z Dravo kot energetskim potencialom upravlja prva v verigi sodobnih dravskih elektrarn pri nas. Zaradi relativno velikega deleža podeželskega območja in gozdno bogate pokrajine sta velikega pomena za gospodarstvo občine tudi kmetijstvo in gozdarstvo.

Na izrazito podeželskem območju Dravograda so hribovske vasi in samotne kmetije še vedno zakladnica starih stavb bivalnega in gospodarskega značaja - predvsem kmečke hiše in skednji, kozolci, kašče. Ohranili so se v svojem izvirnem izročilu, kot so jih oblikovali ljudski graditelji ali obrtniški mojstri.

knjiznicaNarava, kulturno-zgodovinska dediščina in prepletanje utripa trškega in podeželskega življenja ob gospodarskih dejavnostih, povezanih z značajem obmejnega tranzitnega prostora tvorijo podobo Dravograda.

Naselja, hribi in reke so bogastvo posebnosti, s katerimi živijo že generacije. Ob njih so urejene pohodne, tematske ali rekreativne poti, namenjene pohodnikom, planincem, kolesarjem, radovednim raziskovalcem, ki želijo spoznati pestrost okolja in korenine tukajšnje kulture.

Naravoslovno najzanimivejši del dravograjske pokrajine predstavlja Krajinski park Košenjak-Velka, proti kateremu vodijo poti na levi strani Drave iz Dravograda, od trškega naselja, Viča ali Vrat preko hribovja Ojstrice, Goriškega Vrha in Kozjega Vrha proti Košenjaku. Na nasprotnem bregu Drave pa se vzpenja Pohorje z gozdnim rezervatom Bukovje.

Okras pokrajine so tudi številne stoletne lipe, saj jih je kar 40 zavarovanih kot dendrološki spomenik.
Geološka posebnost Dravograda je mineral dravit, ki je redkost v svetovnem merilu.

Dravograjsko jezero nad hidroelektrarno je ornitološki rezervat, saj med trstičjem gnezdi preko 150 vrst ptic. Ob jezeru je v Domu Koroške ribiške družine urejena naravoslovna zbirka, ki predstavlja živelj vseh treh rek Dravograda - Drave, Meže in Mislinje.

Muzejske zbirke pripovedujejo zgodbe o življenju in dogodkih z zgodovinskim pečatom zaradi obmejne lege in krajinskega značaja občine Dravograd: Črna kuhinja v Libeličah je eden najlepših tovrstnih ohranjenih ambientov v Sloveniji, Zbirka kmečkega orodja v skednju v Libeličah združuje delovne in praznične običaje skozi štiri letne čase, Plebiscitna zbirka v Libeličah opisuje domoljubno prizadevanje Libeličanov za priključitev k matični domovini, ohranjeni gestapovski zapori v kleti občinske upravne zgradbe predstavljajo pretresljiv čas druge svetovne vojne v Dravogradu.

Posebnost sakralnih spomenikov je njihova častitljiva starost in posejanost po vsem območju občine. Sv. Vid v trgu je ena najstarejših romanskih ohranjenih cerkva iz 12. stoletja v Sloveniji z značilnim koroškim vzhodnim zvonikom; iz enakega obdobja je libeliška kostnica.

Sv. Duh pod Ojstrico pa je cerkvica iz začetka 17. stoletja, ki ima obnovljen lesen poslikan strop - največji na Slovenskem.Cerkev sv. Petra na Kronski gori je ena najlepših in najpomembnejših baročnih stvaritev pri nas.

Predvsem pa so posamezniki in društva tisti, ki na svoj poseben način predstavljajo utrip Dravograda, bodisi kot kulturniki, športniki, planinci, lovci, ribiči, čebelarji, kmečke žene, mladina, turistično društvo in številna druga društva, šole, vrtci, knjižnica, ki se vključujejo v življenje Dravograda in se s svojimi aktivnostmi trudijo popestriti dogajanja v trgu in okoliških zaselkih.

 

Uradne ure

Ponedeljek

08.00 - 14.00

Torek

Ni uradnih ur

Sreda

08.00 - 12.00
14.00 - 16.00

Četrtek

Ni uradnih ur

Petek

08.00 - 12.00

Go to top