logo1

Portal za slepe in slabovidne | Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd   T: 02 872 35 60   F: 02 872 35 74   E: obcina@dravograd.si

Organizacija občinske uprave je oblikovana skladno z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dravograd (Ur. list RS, št. 18/2009), tako da se zagotavlja:
  • strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave;
  • zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank ter drugih udeležencev v postopkih;
  • učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

V občinski upravi so ustanovljene naslednje notranje organizacijske enote:

  1. Urad župana/je
  2. Referat za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora
  3. Referat za finance
  4. Referat za družbene dejavnosti
  5. Medobčinski inšpektorat Koroške-organ skupne občinske uprave.

Uradne ure

Ponedeljek

08.00 - 14.00

Torek

Ni uradnih ur

Sreda

08.00 - 12.00
14.00 - 16.00

Četrtek

Ni uradnih ur

Petek

08.00 - 12.00

Go to top