logo1

Portal za slepe in slabovidne | Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd   T: 02 872 35 60   F: 02 872 35 74   E: obcina@dravograd.si

Vodja referata: mag. Marko VERČNIK

Tel: 02 872 35 61

E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Uslužbenci referata:
 • Bernarda GRUDNIK, dipl.upr.org.  Tel.: 02 872 35 58 - področje dela: stanovanjske zadeve
 • Ivan POROČNIK, inženir gradbeništva  Tel.: 02 872 35 70, GSM: 041 535 063 - področje dela: urejanje prostora
 • Matjaž SEDELJŠAK, dipl.inž.prom.  Tel.: 02 872 35 73 - področje dela: urejanje prostora
 • Bojana FLIS, varnostni inženir  Tel.: 02 872 35 69, GSM: 041 767 137 - področje dela: zaščita in reševanje
 • Miran BREG, univ.dipl.prav.  Tel.: 02 872 35 72 - področje dela: vodenje projektov
Referat za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora opravlja naslednje naloge:
 • naloge s področja priprave strategije razvoja občine ter programskih usmeritev in priprave razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva, kmetijstva, drobnega gospodarstva in obrti;
 • strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb;
 • naloge pripravljanja strokovnih podlag za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb;
 • naloge na področju priprave projektov in investicijskih programov;
 • naloge s področja načrtovanja prostorskega razvoja in posegov v prostor za graditve objektov;
 • naloge s področja načrtovanja prostorskih pogojev za gradnjo stanovanj;
 • naloge s področja izdaje lokacijske informacije in potrdila o namenski rabi zemljišča;
 • naloge s področja varstva in urejanja okolja ter ekologije;
 • naloge s področja pridobivanja, upravljanja, urejanja, vrednotenja in razpolaganja s stavbnimi in kmetijskimi zemljišči, poslovnimi prostori in stanovanji v lasti občine;
 • naloge s področja gradnje in vzdrževanja javne komunalne infrastrukture v pristojnosti občine;
 • naloge s področja civilne zaščite, reševanja ter elementarnih nezgod v pristojnosti občine;
 • naloge priprave predloga proračuna občine v delu, ki se nanaša na delovno področje referata;
 • druge naloge, ki po svoji naravi spadajo v to področje.

Uradne ure

Ponedeljek

08.00 - 14.00

Torek

Ni uradnih ur

Sreda

08.00 - 12.00
14.00 - 16.00

Četrtek

Ni uradnih ur

Petek

08.00 - 12.00

Go to top