logo1

Portal za slepe in slabovidne | Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd   T: 02 872 35 60   F: 02 872 35 74   E: obcina@dravograd.si

Uslužbenci urada županje:
 • Dragica KRUMPAČNIK, dipl.uprav.org., Tel.: 02 872 35 52, področje dela: Tajnica funkcionarja V-I
 • Anita KOSMAČ, univ.dipl.prav., Tel: 02 872 35 59, področje dela: splošne in pravne zadeve
 • Črtomir EPŠEK, univ.dipl.prav., Tel: 02 872 35 54, področje dela: premoženjskopravne zadeve
Urad župana opravlja naslednje naloge:
 • naloge pravnih, strokovnih, organizacijskih, administrativnih in tehničnih opravil za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzorni odbor ter druge občinske organe;
 • naloge s področja kadrovskih zadev, organizacije in informatike;
 • naloge s področja pisarniškega poslovanja in ravnanja z dokumentarnim gradivom;
 • naloge nudenja strokovne pomoči krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju in opravljanje drugih nalog, ki po svoji naravi sodijo v to področje;
 • naloge s področja priprave splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
 • naloge s področja priprave in pravnega spremljanja pogodb;
 • naloge s področja zagotovitve strokovne pravne pomoči pri izvedbi volilnih opravil;
 • naloge s področja upravnih postopkov na I. stopnji ter vodenja evidence o upravnih stvareh ter vodenja upravnih postopkov do priprave odločbe na II. stopnji;
 • druge naloge s področja upravnih zadev;
 • naloge s področja premoženjsko pravnih zadev;
 • naloge s področja promocije, turizma in razvoja občine;
 • naloge s področja priprave predloga proračuna občine v delu, ki se nanaša na delovno področje urada;
 • druge naloge, ki spadajo v to področje.

Uradne ure

Ponedeljek

08.00 - 14.00

Torek

Ni uradnih ur

Sreda

08.00 - 12.00
14.00 - 16.00

Četrtek

Ni uradnih ur

Petek

08.00 - 12.00

Go to top