logo1

Portal za slepe in slabovidne | Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd   T: 02 872 35 60   F: 02 872 35 74   E: obcina@dravograd.si

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet Občine Dravograd šteje 18 članov.

Sestava Občinskega sveta Občine Dravograd v mandatu 2014 - 2018:

1. MARIJANA CIGALA – ENOTNA LISTA

 • Srečko PODOJSTRŠEK,
  Prebivališče: Šentjanž pri Dravogradu 5, 2373 Šentjanž pri Dravogradu,
  Področje: Odbor za cestno komunalne zadeve in urejanje prostora (predsednik), Odbor za gospodarske dejavnosti in finance (član), Nadzorni svet JKP Dravograd d.o.o. (predstavnik ustanovitelja), Svet JZ Osnovna šola Šentjanž (predstavnik ustanovitelja).
 • Marjetka SEVČNIKAR,
  Prebivališče: Pod gradom 73, 2370 Dravograd
  Področje: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (predsednica), Statutarna komisija (predsednica), Odbor za gospodarske dejavnosti in finance (članica), Svet JZ Dravit Dravograd (predstavnica ustanovitelja).
 • Anton PREKSAVEC, PODŽUPAN
  Prebivališče: Trbonje 28A, 2371 Trbonje
 • Metka JEROMELJ,
  Prebivališče: Mariborska cesta 26, 2370 Dravograd
  Področje: Svet za invalide (predsednica), Odbor za družbene dejavnosti (članica), Komisija za kmetijstvo (članica), Svet JZ Knjižnica Dravograd (predstavnica ustanovitelja), Svet JZ Dravit Dravograd (predstavnica ustanovitelja).
 • Jožef BREZOVNIK,
  Prebivališče: Robindvor 36, 2370 Dravograd
  Področje: Odbor za cestno komunalne zadeve in urejanje prostora (član), Komisija za kmetijstvo (član), Nadzorni svet JKP Dravograd d.o.o. (predstavnik ustanovitelja).
 • Zvonka ŠTELCER,
  Prebivališče: Črneče 37, 2370 Dravograd
  Področje: Komisija za vprašanja mladih (predsednica), Odbor za družbene dejavnosti (članica), Svet JZ VVZ Vrtec Dravograd (predstavnica ustanovitelja).

2. LISTA FERDA ABRAHAMA »ZA DRAVOGRAD, S SODELOVANJEM IN POVEZOVANJEM«

 • Ferdo ABRAHAM,
  Prebivališče: Robindvor 42, 2370 Dravograd
  Področje: Komisija za vprašanja mladih (član), Svet JZ Knjižnica Dravograd (predstavnik ustanovitelja - predsednik sveta JZ Knjižnica), Svet JZ VVZ Vrtec Dravograd (predstavnik ustanovitelja),
 • Vlasta ROTOVNIK,
  Prebivališče: Vič 26A, 2370 Dravograd
  Področje: Odbor za družbene dejavnosti (članica), Komisija za vprašanja mladih (članica), Svet JZ Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd (predstavnica ustanovitelja).

3. MARKO KOGELNIK IN NEODVISNI ZA OBČINO DRAVOGRAD

 • Marko KOGELNIK,
  Prebivališče: Podklanc 5, 2370 Dravograd
  Področje: Komisija za kmetijstvo (predsednik), Odbor za cestno komunalne zadeve in urejanje prostora (član), Svet JZ Dravit Dravograd (predstavnik ustanovitelja).
 • Danica RAMŠAK,
  Prebivališče: Meža 116, 2370 Dravograd
  Področje: Odbor za gospodarske dejavnosti in finance (predsednica), Komisija za kmetijstvo (članica), Komisija za vprašanja mladih (članica), Svet JZ VVZ Vrtec Dravograd (predstavnica ustanovitelja), Svet JZ Zdravstveni dom Dravograd (predstavnica ustanovitelja).

4. SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA

 • Zvonko BURJA,
  Prebivališče: Pod gradom 54, 2370 Dravograd
  Področje: Odbor za gospodarske dejavnosti in finance (član), Odbor za stanovanjske zadeve (član), Svet zavoda Koroški dom starostnikov Črneče (predstavnik ustanovitelja), Svet JZ Dravit Dravograd (predstavnik ustanovitelja).
 • mag. Dušan FERENČAK,
  Prebivališče: Robindvor 111, 2370 Dravograd
  Področje: Odbor za družbene dejavnosti (predsednik), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (član), Statutarna komisija (član), Svet JZ Zdravstveni dom Dravograd (predstavnik ustanovitelja), Nadzorni svet JKP Dravograd d.o.o. (predstavnik ustanovitelja).

5. DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

 • Dragica RUDOLF,
  Prebivališče: Sv. Danijel 71A, 2371 Trbonje
  Področje: Statutarna komisija (član), Odbor za stanovanjske zadeve (član), Svet JZ Knjižnica Dravograd (predstavnik ustanovitelja).

6. LISTA ZA PRIHODNOST ZA ŠENTJANŽ, OTIŠKI VRH, BUKOVSKO VAS, SELOVEC

 • Viljem ŠTUMBERGER,
  Prebivališče: Šentjanž pri Dravogradu 37, 2373 Šentjanž pri Dravogradu
  Področje: Odbor za cestno komunalne zadeve in urejanje prostora (član), Odbor za družbene dejavnosti (član), Svet JZ Dravit Dravograd (predstavnik ustanovitelja), Svet JZ Osnovna šola Šentjanž (predstavnik ustanovitelja).

7. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

 • Marko GOMBOC,
  Prebivališče: Robindvor 112, 2370 Dravograd
  Področje: Komisija za vprašanja mladih (član), Svet JZ Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd (predstavnik ustanovitelja), Svet JZ Osnovna šola Šentjanž (predstavnik ustanovitelja).

8. SD – SOCIALNI DEMOKRATI

 • Branko KRENK,
  Prebivališče: Meža 59, 2370 Dravograd
  Področje: Odbor za gospodarske dejavnosti in finance (član), Komisija za kmetijstvo (član), Svet JZ Dravit Dravograd (predstavnik ustanovitelja).

9. LISTA LIBELIČE – ZA LJUDEM PRIJAZNO OBČINO

 • Jože PŠENIČNIK,
  Prebivališče: Libeliče 1B, 2372 Libeliče
  Področje: Odbor za stanovanjske zadeve (predsednik), Odbor za cestno komunalne zadeve in urejanje prostora (član), Svet JZ Zdravstveni dom Dravograd (predstavnik ustanovitelja).

10. NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

 • Ivan KOTNIK,
  Prebivališče: Meža 114, 2370 Dravograd
  Področje: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (član), Svet JZ Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd (predstavnik ustanovitelja), Nadzorni svet JKP Dravograd d.o.o. (predstavnik ustanovitelja).

Uradne ure

Ponedeljek

08.00 - 14.00

Torek

Ni uradnih ur

Sreda

08.00 - 12.00
14.00 - 16.00

Četrtek

Ni uradnih ur

Petek

08.00 - 12.00

Go to top