1. seja Občinske volilne komisije

Seja je potekala dne 25.07.2018 ob 16.00