2. seja Občinske volilne komisije

Seja je potekala dne 03.09.2018 ob 16.00