Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta VRTEC ŠENTJANŽ

18.12.2018 MIRAN B. ( Referat za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora) 320
18.12.2018
Objave in pozivi
09.01.2019 ob 11:00
18.12.2018
411-0006/2018
18.12.2018
Miran Breg
miran.breg@dravograd.si
+38641371032