JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Dravograd v letu 2020

15.05.2020 MIRAN B. ( Referat za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora) 88