Javno naznanilo lokacijske preveritve za območje EUP GOV-15 A

30. 5. 2022 Anita K. ( Urad županje) 75
30.05.2022
Javna naznanila in razgrnitve
14.06.2022 do 00:00
3503-0001/2022
30.05.2022
Ivan POROČNIK
ivan.porocnik@dravograd.si
041 535 063