Odločba o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičninama

22.10.2020 Maja K. T. ( Urad županje) 49
22.10.2020
Namere in odločbe
22.11.2020 do 00:00
478-0054/2015
21.10.2020
Maja Kovačič Tasič
maja.tasic@dravograd.si
08 87 23 554