Odločba o odvzemu statusa naravnega vodnega javnega dobra lokalnega pomena nepremičninama

22.10.2020 Maja K. T. ( Urad županje) 52
22.10.2020
Namere in odločbe
22.11.2020 do 00:00
478-0059/2019
20.10.2020
Maja Kovačič Tasič
maja.tasic@dravograd.si
02 87 23 554