Odločba o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičninama, parc. št. 516/2 in parc. št. 561/1, obe k.o. 833 Ojstrica

15. 2. 2021 Maja K. T. ( Urad županje) 22
15.02.2021
Namere, odločbe, pobude
18.03.2021 do 00:00
478-0029/2009
10.02.2021
Maja Kovačič Tasič
maja.tasic@dravograd.si
02 87 23 554