Namera o prodaji nepremičnin, parc. št. 743/24 in parc. št. 743/46, obe k.o. 832 Goriški Vrh, po metodi neposredne pogodbe

16. 2. 2021 Maja K. T. ( Urad županje) 38
16.02.2021
Namere, odločbe, pobude, Prodaja nepremičnin , Prodaja nepremičnin , Prodaja nepremičnin
10.03.2021 do 00:00
478-0043/2015
16.02.2021
Maja Kovačič Tasič
maja.tasic@dravograd.si
02 87 23 554