Ugotovitvena odločba o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini, parc. št. 518/2 k.o. 833 Ojstrica

19. 3. 2021 Maja K. T. ( Urad županje) 39
19.03.2021
Namere, odločbe, pobude
20.04.2021 do 00:00
478-0013/2021
19.03.2021
Maja Kovačič Tasič
maja.tasic@dravograd.si
02 87 23 554