Namera o prodaji nepremičnine parc. št. 41/9 k.o. 843 Selovec, po metodi neposredne pogodbe

22. 9. 2021 Maja K. T. ( Urad županje) 51
22.09.2021
Namere, odločbe, pobude, Prodaja nepremičnin , Prodaja nepremičnin
14.10.2021 do 00:00
478-0078/2021-1
22.09.2021
Maja Kovačič Tasič
maja.tasic@dravograd.si
02 87 23 554