Odločba o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini, parc. št. 381/4 k.o. 828 Črneče

8. 11. 2021 Maja K. T. ( Urad županje) 42
08.11.2021
Namere, odločbe, pobude
09.12.2021 do 00:00
478-0039//2007
08.11.2021
Maja Kovačič Tasič
maja.tasic@dravograd.si
02 87 23 554