Odločba o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičninama, parc. št. 756/2 in parc. št. 1077/1, obe k.o. 829 Dravograd

8. 11. 2021 Maja K. T. ( Urad županje) 40
08.11.2021
Namere, odločbe, pobude
09.12.2021 do 00:00
478-0006/2021
02.11.2021
Maja Kovačič Tasič
maja.tasic@dravograd.si
02 87 23 554