Namera o prodaji nepremičnin, parc. št. 1094/8 in parc. št. 1094/9, obe k.o. 829 Dravograd, po metodi neposredne pogodbe

11. 5. 2022 Maja K. T. ( Urad županje) 41
11.05.2022
Namere, odločbe, pobude, Prodaja nepremičnin
01.06.2022 do 00:00
478-0041/2022
09.05.2022
Maja Kovačič Tasič
maja.tasic@dravograd.si
02 87 223 554