logo1

Portal za slepe in slabovidne | Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd   T: 02 872 35 60   F: 02 872 35 74   E: obcina@dravograd.si

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dravograd je bil na novo ustanovljen na podlagi določil Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010) na 8. redni seji Občinskega sveta 22. septembra 2011, ko je bil sprejet Odlok o ustanovitvi  in delovanju  Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dravograd.

 

 

Naloge sveta:

  • ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
  • predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
  • koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
  • koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni,
  • predlaga Občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje.

 

Go to top