JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dravograd v letu 2020

15.05.2020 MIRAN B. ( Referat za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora) 104