Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2020 - 2024)
  • Predsednik, Ferdo ABRAHAM
  • predstavnik občinske uprave, Matjaž SEDELJŠAK
  • Predstavnik policije, Mirko MIKL
  • Predstavnik Občine Dravograd, Ervin KODRUN
  • Predstavnica javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja, Danijela LEDINEK
  • Predstavnik združenja šoferjev in avtomehanikov, Franc NAVODNIK
  • Predstavnik upravljavcev cest (JKP Dravograd d.o.o.), Bojan ZAVEC