Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Aleš HORVATIČ, Meža 37, 2370 Dravograd
  • namestnik predsednika, Danica SEVŠEK, Trg 4. julija 52, 2370 Dravograd
  • član, Maja PRAPER, Meža 4, 2370 Dravograd
  • namestnik člana, Tomaž ROTOVNIK, Bukovje 6, 2370 Dravograd
  • član, Mateja KONEČNIK, Šentjanž 16, 2373 Šentjanž pri Dravogradu
  • namestnik člana, Janja GOSTENČNIK, Trbonje 22, 2371 Trbonje
  • član, Adi KRALJ, Pod gradom 39, 2370 Dravograd
  • namestnik člana, Tatjana KUKOVEC, Robindvor 41, 2370 Dravograd
  • tajnik, Črtomir EPŠEK