Namera o prodaji nepremičnine parc. št. 1196/88 k.o. 840 Otiški Vrh I, po metodi neposredne pogodbe

23. 2. 2021 Maja K. T. ( Urad županje) 11
23.02.2021
Namere, odločbe, pobude, Prodaja nepremičnin
17.03.2021 do 00:00
478-0051/2017
22.02.2021
Maja Kovačič Tasič
maja.tasic@dravograd.si
02 87 23 554