Odločba o odvzemu statusa naravnega vodnega javnega dobra lokalnega pomena nepremičninam, parc. št. 533 k.o. 842 Dobrova, parc. št. 1087/5 in 1087/2, obe k.o. 843 Selovec in parc. št. 1196/68 k.o. 840 Otiški Vrh I

8. 11. 2021 Maja K. T. ( Urad županje) 35
08.11.2021
Namere, odločbe, pobude
09.12.2021 do 00:00
478-0014/2021
02.11.2021
Maja Kovačič Tasič
maja.tasic@dravograd.si
02 87 23 554