Namera o prodaji nepremičnin, parc. št. 524/5 in parc. št. 524/6, obe k.o. 833 Ojstrica, po metodi neposredne pogodbe

26. 4. 2022 Maja K. T. ( Urad županje) 67
26.04.2022
Namere, odločbe, pobude, Prodaja nepremičnin
17.05.2022 do 00:00
478-0046/2022
26.04.2022
Maja Kovačič Tasič
maja.tasic@dravograd.si
02 87 23 554