Ugotovitvena odločba št. 478-0054/2022-7

14. 6. 2022 Maja K. T. ( Urad županje) 27
14.06.2022
Namere, odločbe, pobude
15.07.2022 do 00:00
478-0054/2022
13.06.2022
Maja Kovačič Tasič
maja.tasic@dravograd.si
02 87 23 554