Odbor za cestno komunalne zadeve in urejanje prostora

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Robert PLIMON
  • član Srečko PODOJSTRŠEK
  • član Ervin KODRUN
  • član Zoran ZAJAMŠEK
  • član Ferdo ABRAHAM
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednik Srečko Podojstršek
  • član Viljem Štumberger
  • član Jože Pšeničnik
  • član Marko Kogelnik
  • član Jožef Brezovnik