Program urejanja odpadnih vod v Občini Dravograd

V načrtu

Podatki o financiranju