Vloga za ustanovitev služnostne pravice

Organizacijska enota

Opis postopka